Wprowadź Garden Box do swojego sklepu

Korzyści dla Twojego biznesu!

Garden Box to gotowe projekty rabat kwiatowych, stworzone przez dr inż. architekt krajobrazu Marzenę Płazę.
Produkt jest w 100% polski, ekologiczny i biodegradowalny. Stworzyliśmy projekty z myślą o najnowszych trendach, a gatunki roślin wybraliśmy w taki sposób, aby były ogólnodostępne, wieloletnie i dostosowane do naszych warunków klimatycznych.

~ Dyrektor generalny – Piotr Kenig

Zostaliśmy docenieni przez:

POBIERZ KATALOG

Zamów Pakiet Startowy

Stworzyliśmy specjalny Pakiet Startowy, dzięki któremu przekonasz się, że warto z nami współpracować.
Bez zobowiązań, z dużymi korzyściami!

~ Dyrektor generalny – Piotr Kenig

Pakiet Start

299,00 zł brutto
  • 12 nowych zestawów EKO Garden Box o wymiarach 120 cm x 80 cm
  • Darmowy zestaw reklamowy: 100 szt. ulotek 2xDL
  • Darmowy zestaw reklamowy: 1 plakat A1 (możliwa większa ilość)
  • Materiał do przeszkolenia pracowników z zakresu sprzedaży Garden Box
  • ZERO ukrytych zobowiązań
  • Możliwość dokupienia pojedynczych sztuk produktów

Zamów Pakiet Testowy

Produkt Testowy

39,00 zł brutto + wysyłka
  • 1 EKO Garden Box o wymiarach 120 cm x 80 cm
  • Ulotka

Regulamin współpracy

***

1. EKO Garden Box to został stworzony z myślą o konsumentach i ochronie środowiska. Produkt jest ekologiczny – biodegradowalny, a kartonowe opakowanie można poddać recyklingowi.

2. W skład PAKIETU START wchodzą: Rajski Ogród, Baśniowe Marzenia, Czarujący Zakątek, Stylowe Chelsea, Elegancki Paryż, Słoneczna Prowansja, Romantyczne Chwile, Zaczarowana Kraina, Kwiecista Polana, Letnie Zauroczenie, Magia Lata, Magiczny Urok.

3. Min logistyczne – brak.

4. Zamówienia można składać poprzez e-mail.

5. Terminy dostaw 1-3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. W przypadku wystąpienia siły wyższej jak np. wyprzedanie danego modelu skontaktujemy się w celu ustalenia jak najszybszego możliwego terminu.

6. Jeżeli Plaza & Kenig Sp. z o.o. dostarczy osobiście towar do Partnera, podpisanie faktury stanowi łącznie pokwitowanie: odbioru towaru oraz zgodności jego asortymentu, ilości i ceny z zamówieniem.

7. Partner ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towarów z chwilą ich dostarczenia przez Plaza & Kenig sp. z o.o. lub samodzielnego odbioru. Partner zobowiązany jest natychmiast powiadomić Plaza & Kenig sp. z o.o. o stwierdzonych brakach ilościowych. W przypadku wad jakościowych towaru Partner obowiązany jest powiadomić o nich Plaza & Kenig sp. z o.o. na piśmie lub e-mail w ciągu 48 godzin od odebrania towaru. W innym przypadku uznaje się, że towar został dostarczony kompletny i bez jakiejkolwiek wady.

8. Po upływie powyższych terminów zgłoszenie reklamacji dotyczyć może wyłącznie wad ukrytych towarów i tylko o ile Partner wykaże, że wady wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze już w dacie dostawy. W takim wypadku Partner obowiązany jest powiadomić o nich Plaza & Kenig sp. z o.o. o na piśmie w ciągu 48 godzin od ich wykrycia.

9. Reklamacja zawierać powinna co najmniej szczegółowe wskazanie braków ilościowych lub wad jakościowych, dokładne określenie objętych nią towarów oraz kopie dokumentów zakupu i odbioru. Wady powinny zostać sfotografowane i przesłane do Plaza & Kenig sp. z o.o.

10. W przypadku uznania reklamacji Plaza & Kenig sp. z o.o. wymieni towar lub zwróci cenę zakupu.

11. Wymiana towaru: Możemy wymienić towar na inny model bez dodatkowych kosztów (chyba, że jest to inny format). Doliczona zostanie tylko dostawa.

Wymianie nie podlega towar:
a) został rozerwany lub został pozbawiony innych oryginalnych oznaczeń;
b) nosi ślady zabrudzenia;
c) nosi ślady uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego;
d) używany był niezgodnie z przeznaczeniem lub z załączonymi do niego instrukcjami;
e) przechowywany lub składowany był w sposób nieprawidłowy, w szczególności nie odpowiadający jego właściwościom;
12. Polityka cenowa – partner dowolnie ustala marże produktów.